ŠTIPENDIJA ZSM

Štipendija Zveze Slovencev na Madžarskem za porabske študente

september 2019 - avgust 2020

Regina Labritz

Regina Labritz

(nedeljen študij pedagoške fakultete, smer matematike in slovenščine)
Barbara Zakocs

Barbara Zakocs

(slovenski jezik in književnost, madžarski jezik s književnostjo, 2. letnik 2. stopnje)

september 2020 - avgust 2021

Ákos Doncsecz

Ákos Doncsecz

(slovenski jezik in književnost, 2. letnik 2.stopnje)

2021. september - 2022. avgust

Fanni Časar

Fanni Časar

Zalán Lang

Zalán Lang

Noémi Illés

Noémi Illés

Bálint Labritz

Bálint Labritz