Zveza Slovencev na Madžarskem na podlagi sklepa predsedstva objavlja razpis za dodelitev štipendije za porabske študente.
Kandidati naj vlogo naslovijo v zaprti ovojnici na naslov: Zveza Slovencev na Madžarskem, 9970 Monošter/Szentgotthárd, Gardonyi ulica 1.
Rok prijave je 24. avgust 2020.
Predsedstvo Zveze bo vloge obravnavalo do konca septembra 2020.

Razpis in prijavnico najdete spodaj:

RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ
PRIJAVNICA ZA KANDIDATE

Programi, prireditve

Kulturne skupine

A Magyarországi Szlovének Szövetsége FELNŐTT kulturális csoportjai

Časopis Porabje

Časopis Porabje izhaja od 14. februarja l. 1991. Je edini slovenski časopis na Madžarskem, ki informira porabske Slovence v maternem jeziku. Izhaja vsak teden na osmih straneh.

št. 41

2020

Letöltés

št. 40

2020

Letöltés

št. 39

2020

Letöltés

Nagrajenci, odlikovanci

Nagrade in odlikovanja, ki so jih prejeli pripadniki slovenske skupnosti v Sloveniji in na Madžarskem

Koristne povezave

hotel lipa szentgotthárd
szlovén vidék kft
Határon túli Szlovének Hivatala
országos szlovén önkormányzat