Časopis Porabje

Časopis Porabje izhaja od 14. februarja l. 1991. Je edini slovenski časopis na Madžarskem, ki informira porabske Slovence v maternem jeziku. Izhaja vsak teden na osmih straneh. Časopis je od ustanovitve do leta 2005 izhajal kot 14-dnevnik na osmih straneh, od junija 2005 pa kot tednik. V razvoju časopisa pomeni novo prelomnico 2017. leto, ko je Porabje začelo izhajati na dvanajstih straneh. Pri časopisu smo zaposleni trije (urednica, novinarka in fotograf-novinar) Honorarno dela za časopis od 15 do 20 ljudi. To so dopisniki in distributerji, kajti po porabskih vaseh imamo lastne ljudi, ki raznašajo časopis.
V časopisu se poslužujemo knjižne slovenščine in porabskega narečja. Ob aktualnih političnih dogajanjih na Madžarskem in v Sloveniji, povezanih z narodnostno politiko, poročamo o vseh dogodkih v Porabju in tudi drugje, kjer v večjem številu živijo porabski Slovenci (Budimpešta, Szombathely, Mosonmagyaróvár). Bralci radi berejo poljudno-znanstvene serije (narodopisne, literarno-zgodovinske, jezikovne) in seveda pogovore, intervjuje.
Časopis – ob informiranju – odigra pomembno vlogo pri ohranjanju narodnostne identitete ter maternega jezika Porabskih Slovencev. Časopis, ki ga tiskamo v Tiskarni Klar Digitalni tisk v Murski Soboti, se financira iz dveh virov, s pomočjo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter preko natečaja Javnega sklada za narodne in etnične manjšine na Madžarskem. : večji del proračuna zagotavlja Ministrstvo za človeške vire iz Budimpešte preko Državne slovenske samouprave; ostala sredstva prihajajo z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu preko Zveze Slovencev na Madžarskem.

Časopis Porabje 1991-2016 je že javno dostopen tudi na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije.

št. 40 | 2022

Prenesi

št. 39 | 2022

Prenesi

št. 38 | 2022

Prenesi

št. 37 | 2022

Prenesi

št. 36 | 2022

Prenesi

št. 35 | 2022

Prenesi

št. 34 | 2022

Prenesi

št. 33 | 2022

Prenesi

št. 32 | 2022

Prenesi

št. 31 | 2022

Prenesi

št. 30 | 2022

Prenesi

št. 29 | 2022

Prenesi

št. 28 | 2022

Prenesi

št. 27 | 2022

Prenesi

št. 26 | 2022

Prenesi

št. 25 | 2022

Prenesi

št. 24 | 2022

Prenesi

št. 23 | 2022

Prenesi

št. 22 | 2022

Prenesi

št. 21 | 2022

Prenesi

št. 20 | 2022

Prenesi

št. 19 | 2022

Prenesi

št. 18 | 2022

Prenesi

št. 17 | 2022

Prenesi

št. 16 | 2022

Prenesi

št. 15 | 2022

Prenesi

št. 14 | 2022

Prenesi

št. 13 | 2022

Prenesi

št. 12 | 2022

Prenesi

št. 11 | 2022

Prenesi

št. 10 | 2022

Prenesi

št. 9 | 2022

Prenesi

št. 8 | 2022

Prenesi

št. 7 | 2022

Prenesi

št. 6 | 2022

Prenesi

št. 5 | 2022

Prenesi

št. 4 | 2022

Prenesi

št. 3 | 2022

Prenesi

št. 2 | 2022

Prenesi

št. 1 | 2022

Prenesi

št. 46 | 2021

Prenesi

št. 45 | 2021

Prenesi

št. 44 | 2021

Prenesi

št. 43 | 2021

Prenesi

št. 42 | 2021

Prenesi

št. 41 | 2021

Prenesi

št. 40 | 2021

Prenesi

št. 39 | 2021

Prenesi

št. 38 | 2021

Prenesi

št. 37 | 2021

Prenesi

št. 36 | 2021

Prenesi

št. 35 | 2021

Prenesi

št. 34 | 2021

Prenesi

št. 33 | 2021

Prenesi

št. 32 | 2021

Prenesi

št. 31 | 2021

Prenesi

št. 30 | 2021

Prenesi

št. 29 | 2021

Prenesi

št. 28 | 2021

Prenesi

št. 27 | 2021

Prenesi

št. 26 | 2021

Prenesi

št. 25 | 2021

Prenesi

št. 24 | 2021

Prenesi

št. 23 | 2021

Prenesi

št. 22 | 2021

Prenesi

št. 21 | 2021

Prenesi

št. 20 | 2021

Prenesi

št. 19 | 2021

Prenesi

št. 18 | 2021

Prenesi

št. 17 | 2021

Prenesi

št. 16 | 2021

Prenesi

št. 15 | 2021

Prenesi

št. 14 | 2021

Prenesi

št. 13 | 2021

Prenesi

št. 12 | 2021

Prenesi

št. 11 | 2021

Prenesi

št. 10 | 2021

Prenesi

št. 9 | 2021

Prenesi

št. 8 | 2021

Prenesi

št. 7 | 2021

Prenesi

št. 6 | 2021

Prenesi

št. 5 | 2021

Prenesi

št. 4 | 2021

Prenesi

št. 3 | 2021

Prenesi

št. 2 | 2021

Prenesi

št. 1 | 2021

Prenesi

št. 51 | 2020

Prenesi

št. 50 | 2020

Prenesi

št. 49 | 2020

Prenesi

št. 48 | 2020

Prenesi

št. 47 | 2020

Prenesi

št. 46 | 2020

Prenesi

št. 45 | 2020

Prenesi

št. 44 | 2020

Prenesi

št. 43 | 2020

Prenesi

št. 42 | 2020

Prenesi

št. 41 | 2020

Prenesi

št. 40 | 2020

Prenesi

št. 39 | 2020

Prenesi

št. 38 | 2020

Prenesi

št. 37 | 2020

Prenesi

št. 36 | 2020

Prenesi

št. 35 | 2020

Prenesi

št. 34 | 2020

Prenesi

št. 33 | 2020

Prenesi

št. 32 | 2020

Prenesi

št. 31 | 2020

Prenesi

št. 30 | 2020

Prenesi

št. 29 | 2020

Prenesi

št. 28 | 2020

Prenesi

št. 27 | 2020

Prenesi

št. 26 | 2020

Prenesi

št. 25 | 2020

Prenesi

št. 24 | 2020

Prenesi

št. 23 | 2020

Prenesi

št. 22 | 2020

Prenesi

št. 21 | 2020

Prenesi

št. 20 | 2020

Prenesi

št. 19 | 2020

Prenesi

št. 18 | 2020

Prenesi

št. 17 | 2020

Prenesi

št. 16 | 2020

Prenesi

št. 15 | 2020

Prenesi

št. 14 | 2020

Prenesi

št. 13 | 2020

Prenesi

št. 12 | 2020

Prenesi

št. 11 | 2020

Prenesi

št. 10 | 2020

Prenesi

št. 9 | 2020

Prenesi

št. 8 | 2020

Prenesi

št. 7 | 2020

Prenesi

št. 6 | 2020

Prenesi

št. 5 | 2020

Prenesi

št. 4 | 2020

Prenesi

št. 3 | 2020

Prenesi

št. 2 | 2020

Prenesi

št. 1 | 2020

Prenesi

št. 49 | 2019

Prenesi

št. 48 | 2019

Prenesi

št. 47 | 2019

Prenesi

št. 46 | 2019

Prenesi

št. 45 | 2019

Prenesi

št. 44 | 2019

Prenesi

št. 43 | 2019

Prenesi

št. 42 | 2019

Prenesi

št. 41 | 2019

Prenesi

št. 40 | 2019

Prenesi

št. 39 | 2019

Prenesi

št. 38 | 2019

Prenesi

št. 37 | 2019

Prenesi

št. 36 | 2019

Prenesi

št. 35 | 2019

Prenesi

št. 34 | 2019

Prenesi

št. 33 | 2019

Prenesi

št. 32 | 2019

Prenesi

št. 31 | 2019

Prenesi

št. 30 | 2019

Prenesi

št. 29 | 2019

Prenesi

št. 28 | 2019

Prenesi

št. 27 | 2019

Prenesi

št. 26 | 2019

Prenesi

št. 25 | 2019

Prenesi

št. 24 | 2019

Prenesi

št. 23 | 2019

Prenesi

št. 22 | 2019

Prenesi

št. 21 | 2019

Prenesi

št. 20 | 2019

Prenesi

št. 19 | 2019

Prenesi

št. 18 | 2019

Prenesi

št. 17 | 2019

Prenesi

št. 16 | 2019

Prenesi

št. 15 | 2019

Prenesi

št. 14 | 2019

Prenesi

št. 13 | 2019

Prenesi

št. 12 | 2019

Prenesi

št. 11 | 2019

Prenesi

št. 10 | 2019

Prenesi

št. 9 | 2019

Prenesi

št. 8 | 2019

Prenesi

št. 7 | 2019

Prenesi

št. 6 | 2019

Prenesi

št. 5 | 2019

Prenesi

št. 4 | 2019

Prenesi

št. 3 | 2019

Prenesi

št. 2 | 2019

Prenesi

št. 1 | 2019

Prenesi

št. 49 | 2018

Prenesi

št. 48 | 2018

Prenesi

št. 47 | 2018

Prenesi

št. 46 | 2018

Prenesi

št. 45 | 2018

Prenesi

št. 44 | 2018

Prenesi

št. 43 | 2018

Prenesi

št. 42 | 2018

Prenesi

št. 41 | 2018

Prenesi

št. 40 | 2018

Prenesi

št. 39 | 2018

Prenesi

št. 38 | 2018

Prenesi

št. 37 | 2018

Prenesi

št. 36 | 2018

Prenesi

št. 35 | 2018

Prenesi

št. 34 | 2018

Prenesi

št. 33 | 2018

Prenesi

št. 32 | 2018

Prenesi

št. 31 | 2018

Prenesi

št. 30 | 2018

Prenesi

št. 30 | 2018

Prenesi

št. 29 | 2018

Prenesi

št. 29 | 2018

Prenesi

št. 28 | 2018

Prenesi

št. 27 | 2018

Prenesi

št. 26 | 2018

Prenesi

št. 25 | 2018

Prenesi

št. 24 | 2018

Prenesi

št. 23 | 2018

Prenesi

št. 22 | 2018

Prenesi

št. 21 | 2018

Prenesi

št. 20 | 2018

Prenesi

št. 19 | 2018

Prenesi

št. 18 | 2018

Prenesi

št. 17 | 2018

Prenesi

št. 16 | 2018

Prenesi

št. 15 | 2018

Prenesi

št. 14 | 2018

Prenesi

št. 13 | 2018

Prenesi

št. 12 | 2018

Prenesi

št. 11 | 2018

Prenesi

št. 10 | 2018

Prenesi

št. 9 | 2018

Prenesi

št. 8 | 2018

Prenesi

št. 7 | 2018

Prenesi

št. 6 | 2018

Prenesi

št. 5 | 2018

Prenesi

št. 4 | 2018

Prenesi

št. 3 | 2018

Prenesi

št. 2 | 2018

Prenesi

št. 1 | 2018

Prenesi

št. 51 | 2017

Prenesi

št. 50 | 2017

Prenesi

št. 49 | 2017

Prenesi

št. 48 | 2017

Prenesi

št. 47 | 2017

Prenesi

št. 46 | 2017

Prenesi

št. 45 | 2017

Prenesi

št. 44 | 2017

Prenesi

št. 43 | 2017

Prenesi

št. 42 | 2017

Prenesi

št. 41 | 2017

Prenesi

št. 40 | 2017

Prenesi

št. 39 | 2017

Prenesi

št. 38 | 2017

Prenesi

št. 37 | 2017

Prenesi

št. 36 | 2017

Prenesi

št. 35 | 2017

Prenesi

št. 35 | 2017

Prenesi

št. 34 | 2017

Prenesi

št. 33 | 2017

Prenesi

št. 32 | 2017

Prenesi

št. 31 | 2017

Prenesi

št. 30 | 2017

Prenesi

št. 29 | 2017

Prenesi

št. 28 | 2017

Prenesi

št. 27 | 2017

Prenesi

št. 26 | 2017

Prenesi

št. 25 | 2017

Prenesi

št. 24 | 2017

Prenesi

št. 23 | 2017

Prenesi

št. 22 | 2017

Prenesi

št. 21 | 2017

Prenesi

št. 20 | 2017

Prenesi

št. 19 | 2017

Prenesi

št. 18 | 2017

Prenesi

št. 17 | 2017

Prenesi

št. 16 | 2017

Prenesi

št. 15 | 2017

Prenesi

št. 14 | 2017

Prenesi

št. 13 | 2017

Prenesi

št. 12 | 2017

Prenesi

št. 11 | 2017

Prenesi

št. 10 | 2017

Prenesi

št. 9 | 2017

Prenesi

št. 8 | 2017

Prenesi

št. 7 | 2017

Prenesi

št. 6 | 2017

Prenesi

št. 5 | 2017

Prenesi

št. 4 | 2017

Prenesi

št. 3 | 2017

Prenesi

št. 2 | 2017

Prenesi

št. 1 | 2017

Prenesi

št. 51 | 2016

Prenesi

št. 50 | 2016

Prenesi

št. 49 | 2016

Prenesi

št. 48 | 2016

Prenesi

št. 47 | 2016

Prenesi

št. 46 | 2016

Prenesi

št. 45 | 2016

Prenesi

št. 44 | 2016

Prenesi

št. 43 | 2016

Prenesi

št. 42 | 2016

Prenesi

št. 41 | 2016

Prenesi

št. 40 | 2016

Prenesi

št. 39 | 2016

Prenesi

št. 38 | 2016

Prenesi

št. 37 | 2016

Prenesi

št. 36 | 2016

Prenesi

št. 35 | 2016

Prenesi

št. 34 | 2016

Prenesi

št. 33 | 2016

Prenesi

št. 32 | 2016

Prenesi

št. 31 | 2016

Prenesi

št. 30 | 2016

Prenesi

št. 29 | 2016

Prenesi

št. 28 | 2016

Prenesi

št. 27 | 2016

Prenesi

št. 26 | 2016

Prenesi

št. 25 | 2016

Prenesi

št. 24 | 2016

Prenesi

št. 23 | 2016

Prenesi

št. 22 | 2016

Prenesi

št. 21 | 2016

Prenesi

št. 20 | 2016

Prenesi

št. 19 | 2016

Prenesi

št. 18 | 2016

Prenesi

št. 17 | 2016

Prenesi

št. 16 | 2016

Prenesi

št. 15 | 2016

Prenesi

št. 14 | 2016

Prenesi

št. 13 | 2016

Prenesi

št. 12 | 2016

Prenesi

št. 11 | 2016

Prenesi

št. 10 | 2016

Prenesi

št. 9 | 2016

Prenesi

št. 8 | 2016

Prenesi

št. 7 | 2016

Prenesi

št. 6 | 2016

Prenesi

št. 5 | 2016

Prenesi

št. 4 | 2016

Prenesi

št. 3 | 2016

Prenesi

št. 2 | 2016

Prenesi

št. 1 | 2016

Prenesi