Javni razpis za spodbujanja gospodarskih naložb mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki delujejo na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem – ukrep 1.

Aktualni javni razpisi - Javni razpis za spodbujanje gospodarskih naložb MSP na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem – ukrep 1.

JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS

PROGRAM SPODBUJANJA GOSPODARSKE OSNOVE AVTOHTONE SLOVENSKE NARODNE SKUPNOSTI NA MADŽARSKEM 2021-2024 - UKREP 1

Datum

objave:

28.06.2022

Rok za

prispetje

vlog:

16.8.2023

Razpisovalec:

Zveza Slovencev na Madžarskem (ZSM)

Informacije:

ZSM bo odgovarjal na vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom le, če jih bo prejel pisno na elektronski naslov:

ZSM.ukrep1@gmail.com

Odgovorjeno bo na vprašanja, ki bodo prispela najkasneje do 14. avgusta 2023

Kontaktni osebi:

Viktória Hanzsek
Marcell Tamaskó

Razpisna dokumentacija:

Vse potrebne dokumente za oddajo vloge in celoten opis najdete na spletni strani ZSM: www.zveza.hu

Razpoložljiva sredstva:

488.750,57 EUR (2023 = 198.750,57 in 2024 = 290.000)

Drugi podatki:

Javni razpis in razpisna dokumentacija s pripadajočimi obrazci sta objavljena v slovenskem in madžarskem jeziku. V primeru odstopanj, velja slovenska verzija.

 

Najnižji znesek zaprošenih (nepovratnih) sredstev je 3.000,00 evrov, najvišji pa 50.000,00 evrov. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom „de minimis”.

 

Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 75 % upravičenih stroškov. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25 % lastnega deleža. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75 % zneska pomoči brez DDV-ja.

 

Razpis je del Programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem 2021–2024, ki ga  financira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije.

 

 

Razpisi
Zaporedna številka Prijavitelj Vrednost sofinanciranja  Skupaj točk
1/2023/2024/JRU1 BRIAN & BRIAN Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 19 416,20  84,5
5/2023/2024/JRU1 Dr. Dancsecz Ferenc 10 779,81  83
7/2023/2024/JRU1 BULDOZER 2000 Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 50 000,00 € 79,5
8/2023/2024/JRU1 Bajzek Richárd Rábavidéki asztalos 4588,00 € 77,5
3/2023/2024/JRU1 Mákosné Kovács Szilvia e.v. 6 943,09 € 74
12/2023/2024/JRU1 Sturm Zsolt e.v. 4 842,30 € 72
9/2023/2024/JRU1 Rabacsa Metalltechnik Kft. 50 000,00 € 71,5
10/2023/2024/JRU1 László Attila Gábor e.v. 4 393,82 € 68,5
11/2023/2024/JRU1 Domján-Petres Ingrid Mária 3 078,48 € 64
6/2023/2024/JRU1 Csuk Ádám e.v. 9 994,97 € 63,5
2/2023/2024/JRU1 Benkő Kft. - Vloga se zavrne
4/2023/2024/JRU1 Pawel Packing Kft. - Vloga se zavrne
13/2023/2024/JRU1 Riwi buildit Kft. - Vloga se zavrne