Programi, prireditve - Spominska plaketa Avgusta Pavla