Programi, prireditve - S kravo Cifro na Kmetijo - Monoštrski vrtec