Programi, prireditve - Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

Zveza Slovencev na Madžarskem je priredila proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku 14. februarja 2016 v Slovenskem domu v Monoštru. Prireditev je bila obenem namenjena tudi počastitvi 25. obletnice časopisa Porabje in predstavitvi zgoščenke Komornega zbora ZS iz Monoštra. Glavna urednica časopisa Porabje, ga. Marijana Sukič, je v svojem slavnostnem nagovoru spregovorila o pomembnosti kulture in pisane besede. V kulturnem programu sta zapela komorni zbor in Cvenski oktet, oba zbora vodi Tomaž Kuhar, člani števanovske gledališke skupine pa so zaigrali skeč v domačem jeziku.  V okviru proslave je župan mesta Monošter podelil častno listino bivšemu generalnemu konzulu v Monoštru Dušanu Snoju. Proslavi je sledil sprejem, kjer je imel pozdravni nagovor g. Boris Jesih, generalni konzul RS v Monoštru.