Programi, prireditve - Priznanje Mešanega pevskega zbora ZSM Avgust Pavel