Programi, prireditve - Predstavitev knjige Mali kralič