Programi, prireditve - Predavanje o pogrebnih šegah