Programi, prireditve - Pravljični večer za odrasle

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota ter Zveza Slovencev sta 19. marca v Slovenskem domu v Monoštru že tretjič skupaj organizirali pravljični večer za odrasle Obujamo dediščino. V pravljični svet so nas popeljali štirje pripovedovalci iz Prekmurja (Metka Sraka, Ana Sušec, Vesna Radovanovič, Branko Pintarič) in eden iz Porabja (Károly Holecz), za glasbeni utrinek pa je poskrbela mlada violinistka Maja Cigan.