Programi, prireditve - Posodobitev konferenčne dvorane