Programi, prireditve - Forum parlamentarne zagovornice 2024

Slovenska parlamentarna zagovornica Erika Köleš Kiss je 22. februarja imela forum v Slovenskem kulturnem in informacijskem centru v Monoštru. Na srečanju je udeležencem predstavila svoje delo in podala informacije o razvojnem programu, ki se nanaša na slovensko skupnost v Porabju.