Pevska skupina „Sombotelske spominčice“

Nazivi in dosegljivost porabskih ODRASLIH kulturnih skupin ZSM

Člani Slovenskega kulturnega društva Avgust Pavel so leta 2004 ustanovili pevsko skupino pod vodstvom Judite Pavel.

Od 2006 je vodja skupine in jo na harmoniki spremlja Francek Mukič. Pojejo starodavne porabske ljudske pesmi, nekatere tudi v madžarskem prevodu. V minulih nekaj letih so imeli več nastopov doma, v Sloveniji in celo v Srbiji. Spominčice so bile priljubljene cvetlice Avgusta Pavla, zaradi tega se slovenska pevska skupina v Szombathelyu imenuje po njih. Pa tudi zato, ker se pevci tudi daleč od rojstnega kraja radi spominjajo na svojo slovensko materinščino, pevsko izročilo in kulturo. Skupina deluje v okviru Slovenske manjšinske samouprave v Szombathelyu.

Mentor in spremljevalec na harmoniki: Francek Mukič
Kontaktna oseba: Marija Kozar-Mukič

Kontaktna oseba: predsednica samouprave Marija Kozar-Mukič

Francek Mukič

Mentor in vodja skupine

Dosegljivost

9700 Sombotel, Kisfaludy 1.

0036 30 4952 687