PORABSKI TRIO

Nazivi in dosegljivost porabskih ODRASLIH kulturnih skupin ZSM

Porabski trio je nova kulturna skupina v Porabju. Prvi nastop so imeli marca 2019, na borovem gostüvanju v Sakalovcih. Skupina deluje od septembra 2019 kot kulturna skupina Zveze Slovencev na Madžarskem. Deluja predvsem za ohranitev, preživetje in prenos zakladnice slovenske ljudske glasbe. Njihovo poslanstvo je, da z glasbo in petjem prenesejo slovenski materni jezik na mlajše generacije. Menijo, da dokler se sliši slovensko petje v Porabju, bo živela tudi slovenstvo na Madžarskem. Prepričani so, da je aktivno negovanje zbirke slovenske ljudske pesmi v Porabju tesno povezano z boljšim preživetjem dvojne identitete ter ohranjanjem slovenskih tradicij in kulturne dediščine.

Mentor skupine: Stanko Črnko, vodja skupine: dr. Ferenc Sütő, pevka: Marijana Fodor

Ferenc Sütő

Vodja

Stanko Črnko

Mentor