Cerkveni zbor Zveze Slovencev Števanovci

Nazivi in dosegljivost porabskih ODRASLIH kulturnih skupin ZSM

Cerkveni zbor Zveze Slovencev Števanovci deluje od leta 2010. Ustanovljen je bil na pobudo takratnega gornjeseniškega župnika Ferenca Merklija z namenom, da poje pri slovenski sveti maši ob televizijskem prenosu v živo. Zbor ima 14 članov, večinoma iz Števanovcev in Verice-Ritkarovcev, nekateri pa prihajajo tudi iz Monoštra in Slovenske vesi. Vsi člani zbora so slovenske narodnosti, njihovi starši ali stari starši so števanovskega porekla. Cerkveni zbor je že večkrat nastopil v Monoštru, na Dolnjem- in Gornjem Seniku ter tudi v Markovcih v Sloveniji skupaj z gornjeseniškim cerkvenim zborom, s katerim neguje zelo dobre odnose. Zbora nastopata na večjih praznikih skupaj, saj oba zbora vodi zborovodja dr. Gábor Sebestyén. Zbor poje vsak mesec na drugo nedeljo slovensko liturgijo v Števanovcih. Glavni cilj delovanja zbora je ohranjanje slovenske liturgije v slovenskem Porabju in seznanjanje mladih generacij s porabsko-slovenskimi cerkvenimi pesmimi.

Marijana Fodor

vodja skupine

dr. Gábor Sebestyén

zborovodja