Rendezvények - Közgyűlés

A Magyarországi Szlovének Szövetsége május 22.-én Szentgotthárdon a Szlovén Kulturális és Információs Központban tartotta választó közgyűlését, amelyre a Szövetség 121 tagja kapott meghívót. A közgyűlésen 61 tag vett részt. A tagok elfogadták Szövetség a 2014. évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a 2015. évi programot és költségvetést. A közgyűlés módosította az Alapszabályt is.
A közgyűlés titkos szavazással megválasztotta a Szövetség tisztségviselőit. Az elnöki tisztet továbbra is Hirnök József tölti be. Az elnökség tagjai: Kállay Ágóta (Budapest), dr. Gadányi Károly (Szombathely), Bocskor Vendel (Mosonmagyaróvár), Fodor Lászlóné (Szentgotthárd), Hanzsek Alajos (Felsőszölnök), Glanz Lászlóné (Alsószölnök), Fasching Lilla (Szakonyfalu), Bartakovics Gábor (Rábatótfalu), Domján László (Apátistvánfalva), Ropos Ferenc (Kétvölgy), Holec Károly (Orfalu). Az ellenőrző bizottságot Vindisch Ildikó vezeti, tagjai: Labritz Józsefné és Trajbár Imre.