A Mo-i Szlovének Szövetsége apátistvánfalvi egyházi kórusa

A Magyarországi Szlovének Szövetsége FELNŐTT kulturális csoportjai

A Mo-i Szlovének Szövetsége apátistvánfalvi egyházi kórusa 2010 óta működik. Egy szlovén nyelvű szentmise televíziós közvetítése alkalmával, az akkori felsőszölnöki plébános, Merkli Ferenc kérésére alakult meg ebben a felállásban, 14 fővel. A csoport tagjainak nagy része apátistvánfalvi és kétvölgyi, de a kórusnak szentgotthárdi és rábatótfalui tagjai is vannak. A kórus tagjai mind szlovén nemzetiségűek, szüleik vagy nagyszüleik Apátistvánfalváról származnak. A kórus többször fellépett már Szentgotthárdon, valamint Alsó- és Felsőszölnökön, illetve a szlovéniai Markovciban a felsőszölnöki egyházi énekkarral együtt, mellyel szoros kapcsolatokat ápol. Nagyobb ünnepek alkalmával a két kórus együtt lép fel, mivel mindkét énekkart dr. Sebestyén Gábor karvezető vezeti. Minden hónap második vasárnapján a kórus szlovén nyelvű liturgiát énekel Apátistvánfalván. A kórus elsődleges célja, hogy a szlovén Rába-vidéken fennmaradjon a szlovén nyelvű liturgia, valamint hogy a fiatalabb generációk is megismerjék a rábavidéki szlovén nyelvjárású egyházi énekeket.

Fodor Sándorné

Csoportvezető

dr. Sebestyén Gábor

Karvezető