A Magyarországi Szlovének Szövetsége Szlovén Nyugdíjas Néptánccsoportja

A Magyarországi Szlovének Szövetsége FELNŐTT kulturális csoportjai

A Magyarországi Szlovének Szövetsége a Rábavidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület tagjainak kezdeményezésére 2010. májusában alapította meg néptánccsoportját Szentgotthárdon.

Apátistvánfalva, Orfalu, Szentgotthárd és Rábatótfalu aktív nyugdíjas asszonyai közreműködésével életre kelt az első olyan szlovén kulturális csoport, amelyet csak asszonyok és nyugdíjas korúak alkotnak. Céljuk a szlovén néptánc kultúra és népviselet ápolása, megőrzése és vonzóbbá tétele a fiatal generáció körében.

Az asszonyok példamutató szorgalmukkal, kitartásukkal, odaadó néptánc szeretetükkel, nagyon szívesen művelik a helyi és határmenti anyaországi szlovének sajátos néptáncait. Így szívesen látott vendégcsoport úgy hazai, mint az anyaországi szlovének rendezvényein.

Kovács Mariann

Csoportvezető

Dragica Kolarič

Mentor

Elérhetőségek

Cím: 9970 Szentgotthárd, Mártírok út 2.