Ljudske pevke Zveze Slovencev na Madžarskem Števanovci

Nazivi in dosegljivost porabskih ODRASLIH kulturnih skupin ZSM

Pesemsko ljudsko izročilo iz Števanovec in njihove okolice ohranjajo ljudske pevke, ki so se združile že 1991. leta. Pojejo dvoglasno, kot se je v Porabju pelo že pred več kot sto leti. Pesmi naštudirajo na rednih vajah, da se lahko javno, na številnih nastopih dostojno predstavijo. Skupina je imela že veliko nastopov doma in v tujini, za kar je prejela vrsto pohval in priznanj. Skupaj s pevkami iz Monoštra so števanovske pevke posnele pesmi na zvočno kaseto in CD leta 2002 in CD 2008. Združujejo se in pojejo z željo, da se porabska pesem ohrani za mlajše rodove.

Magda Bartakovič

Vodja

Marija Rituper

Mentor

Dosegljivost

9982 Števanovci, Glavna ulica 68.

0036-30-528-4408