Javni razpis za spodbujanje turističnih naložb, turističnih atrakcij ter razvoj lokalnih produktov na območju kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem – ukrep 2.1

Aktualni javni razpisi - Javni razpis za spodbujanje turističnih in dopolnilnih dejavnosti ter razvoj lokalnih produktov na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem – ukrep 2.1

JAVNI RAZPIS

 

PROGRAM SPODBUJANJA GOSPODARSKE OSNOVE AVTOHTONE SLOVENSKE NARODNE SKUPNOSTI NA MADŽARSKEM 2021-2024 - UKREP 2.1

Datum objave:

24.7.2023

Rok za oddajo vlog:

31.8.2023

Razpisovalec:

Zveza Slovencev na Madžarskem (ZSM)

Informacije:

ZSM bo odgovarjal na vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom le, če jih bo prejel pisno na elektronski naslov: ZSM.ukrep2@gmail.com

Odgovorjeno bo na vprašanja, ki bodo prispela najkasneje do 28. avgusta 2023

Kontaktni osebi:

Viktória Hanzsek
Marcell Tamaskó

Razpisna dokumentacija:

Vse potrebne dokumente za oddajo vloge in celoten opis najdete na spletni strani ZSM: www.zveza.hu

Razpoložljiva sredstva:

680.000 EUR (2023 = 350.000 EUR; 2024 = 330.000 EUR)

Dodatne informacije:

Najnižji znesek zaprošenih (nepovratnih) sredstev je 3.000,00 EUR, najvišji pa 50.000,00 EUR. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom „de minimis”.

 

Intenzivnost dodeljene pomoči glede na gospodarsko kodo prijavitelja do največ 75 % oziroma do največ 95% upravičenih stroškov.

 

113 Družba z omejeno odgovornostjo (75 %)

114 Delniška družba (75 %)

116 Javna delniška družba (75 %)

117 Komanditna družba (75 %)

121 Socialna zadruga (75 %)

572 Neprofitna družba z omejeno odgovornostjo (75 %)

573 Neprofitna delniška družba (75 %)

575 Neprofitna javna delniška družba (75 %)

576 Neprofitna komanditna družba (75 %)

228 Samostojno podjetje (75 %)

231 Samostojni podjetnik (75 %)

233 Fizična oseba z davčno številko (75 %)

321 Lokalna samouprava (95 %)

351 Državna narodnostna samouprava (95 %)

352 Proračunski organ državne narodnostne samouprave (95 %)

371 Lokalna narodnostna samouprava (95 %)

521 Športno društvo (95 %)

528 Narodnostno društvo (95 %)

529 Drugo društvo (95 %)

 

Razpis je del Programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem 2021–2024, ki ga  financira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije.