Programi, prireditve - Slovenski kulturni praznik

Zveza Slovencev na Madžarskem je v nedeljo, 12. februarja organizirala proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku v Slovenskem domu v Monoštru. Na proslavi je slavnostno spregovorila višja znanstvena sodelavka Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU ga. doc. dr. Marija Klobčar. V okviru slavnostnega dogodka so bile predane listine „štipendije Rozmarin” tistim mladim članom kulturnih skupin ZSM, ki aktivno delajo na kulturnem področju v Porabju. Na prireditvi smo predstavili tudi zgoščenko z naslovom Edna ftica priletejla (ljudske pesmi iz Porabja) iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta Slovenije. Zgoščenko sta strokovno predstavili ga. doc. dr. Marija Klobčar in dr. Urša Šivic. Predstavitev so s svojim nastopom počastile ga. Vera Gašpar, skupina ljudskih pevcev ZSM Gornji Senik in pevska skupina »Sombotelske spominčice«. Prireditev se je zaključila s koncertom Dorine Gujt (vokal) in Andija Sobočana (cimbale) z naslovom "Kjer se zliva prekmurska duša". Na koncu programa je g. dr. Boris Jesih, generalni konzul RS v Monoštru povabil vse navzoče v predprostor konferenče dvorane, kjer so bila razstavljena dela, ki so prispela na natečaj Veleposlaništva RS v Budimpešti z naslovom "Slovenija, naša soseda".