Programi, prireditve - Prekmursko pesniško pogučavanje s pesnikom TINETOM MLINARIČOM

»Če ščem biti istinski, te bom tisto piso, ka je v meni«
Tak je pravo pesnik, pisatelj pa kulturni delavec Tine Mlinarič na tistom Prekmurskom pesniškom pogučavanji, steroga je organizirala Slovenska zveza 12. majuša v Slovenskom domi v Monoštri, vodo pa je novinar Ernest Ružič, na njem je sodelovau urednik zbirke Danijel Škafar tö. Največ smo čüli o Mlinaričovi pesmi, stere je napiso v domanjoj rejči, pa o njegvom mišlenji o tom, kak gleda na žitek, na naravo, na Müro… na vse tisto, ka vö z njega vré. En tau toga je napiso v prilični knjigaj z naslovom Vretine dnik.