Programi, prireditve - Predstavitev faksimile Knige molitvene iz leta 1783

Organizator prireditve je bila Zveza Slovencev na Madžarskem. O knjigi je govoril dr. Bojan Zadravec, ki jo je izdal na lastne stroške. Na prireditvi v Slovenskem domu so zapele
monoštrske pevke pod vodstvom Marije Trifusz.