Programi, prireditve - Porabski koledar

Porabski koledar, letopis Slovencev na Madžarskem je - kot samostojna publikacija – začel izhajati leta 1986 pod imenom Slovenski koledar v založbi Demokratične zveze južnih Slovanov. Od leta 1990 ga izdaja Zveza Slovencev na Madžarskem. Prispevki v njem so objavljeni v slovenskem knjižnem jeziku in v porabskem/prekmurskem narečju. V njem najdemo tudi bogato slikovno gradivo. Vsebina koledarja je razdeljena na poglavja, posamezna poglavja so namenjena manjšinski politiki, šolstvu, jeziku, uporabi jezika, kulturi, gospodarstvu in etnologiji Slovencev, spet druga so bolj poljudnoznanstvene vsebine. Med bralci so priljubljeni potopisi, doživljajski spisi, in dužinske zgodbe. V poglavju, nemenjenemu književnosti, najdemo prispevke domačih, predvsem pa prekmurskih ustvarjalcev. Posebno poglavje je namenjeno dogajanju na cerkvenem področju. V koledarju ne manjka humorja in receptov za gospodinje. V zadnjem poglavju  najdemo kronološki pregled dogajanja v prejšnjem letu.