Programi, prireditve - Porabski dan

Na Porabskem dnevu se srečujejo Slovenci na Madžarskem in tisti, ki so se iz Porabja preselili v druge pokrajine ali države. Prireditev organizira Zveza Slovencev na Madžarskem od leta 1993 v Monoštru ali v kateri od porabskih vasi. Namen prireditve je, da bi se ohranjala porabska identiteta, da bi udeležence s pomočjo sorodniških vezi ter čustvene navezanosti na rodno grudo spodbudili k ohranjanju maternega jezika in slovenske kulture. Celodnevna prireditev se ponavadi začne s slovensko mašo, sledi kulturni program in predaja priznanj Zveze Slovencev na Madžarskem. Popoldne je namenjeno gastronomskim in rokodelskim delavnicam, pripravi se tudi razstava. Tudi otrokom se ponudijo delavnice ali razna igrala. Dan se največkrat zaključi z veselico.