Programi, prireditve - ODKRITJE SPOMENIKA V SLOVENSKEM DOMU

4. septembra 2015 so se na dvorišču Slovenskega doma v Monoštru spominjali na tiste Slovence iz porabskih vasic, ki so v petdesetih letih bili deportirani v delovna taborišča na Hortobágy. Navzoče je po pesmi, ki jo je zapel in zaigral na kitaro Vlado Poredoš, pozdravil vodja Vladnega urada Železne županije Bertalan Harangozó. Petdeseta leta porabske zgodovine je raziskovala dr. Katarina Munda Hirnök, znanstvena raziskovalka Inštituta za narodnostna vprašanja iz Ljubljane, ki je na prireditvi govorila o tem, zakaj, kako pa kam so bili Porabski Slovenci deportirani. Na prireditvi so odkrili spomenik, ki ga je postavila Zveza Slovencev na Madžarskem v spomin tem Porabskim Slovencem. Spomenik sta odkrila predsednik Zveze Jože Hirnök in Margit Takač Oláh, ki je še kot mlado dekle bila deportirana na Hortobágy. Blagoslovili so ga župniki Vili Hribernik, Tibor Tóth in Dejan Horvat. Idejni načrt spomenika si je izmislil in skiciral Karči Holec.