Komorni zbor Zveze Slovencev na Madžarskem, Monošter

Nazivi in dosegljivost porabskih ODRASLIH kulturnih skupin ZSM

Komorni zbor Zveze Slovencev v Monoštru je bil ustanovljen jeseni leta 2005.

V zboru pojejo predvsem pedagoški in kulturni delavci iz Monoštra, Slovenske vesi ter Sakalovcev. Program zbora je sestavljen iz priredb slovenskih ljudskih pesmi ter zborovskih skladb slovenskih avtorjev. Zbor ima letno od 6 do 8 nastopov predvsem v Porabju, oziroma nekaterih mestih na Madžarskem, kjer delujejo slovenska društva, med temi recimo tudi v Budimpešti. Večkrat je nastopil tudi v Sloveniji . Neguje dobre stike s pevskim zborom Radenska iz Radencev, kar dokazuje tudi dejstvo, da danes pojejo z v zboru tudi nekateri člani radenskega zbora. To dobro sodelovanje omogoča med drugim tudi to, da oba zbora vodi zborovodja Tomaž Kuhar. Predsednica zbora je Marijana Sukič.

Tomaž Kuhar

zborovodja

Marijana Sukič

vodja skupine

Dosegljivost

00-36-94-381-531