Rendezvények - Rába-menti Szlovén Nap

Olyan nemzetiségi találkozó, melyen a Magyarországon élő és más országba elszármazott szlovének találkozhatnak. 1993 óta a Magyarországi Szlovének Szövetsége szervezi Szentgotthárdon vagy egy Rába-vidéki szlovén faluban. A rendezvény célja, hogy az elszármazott szlovének a szülőföldjükhöz, rokonaikhoz, ismerőseikhez, barátaikhoz kötődő érzelmeken keresztül használják anyanyelvüket, kultúrájukat és hagyományaikat, erősítsék identitásukat a helyi lakosok közreműködésével. Az egész napos rendezvény misével kezdődik, melyet kulturális műsor és a Szövetség elismeréseinek átadása követ, ezután különböző kézműves, gasztronómiai műhelymunkák, kiállítások, a gyerekek foglalkozásokon vesznek részt, az estét zenés-táncos mulatság zárja.